Liv-Grethe K. Rajka

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka–spesialrådgiver (50 prosent)

Mobil: ( +47 ) 901 38 094

E-post:liv.grethe.rajka[at]mestring.no

(Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.)

Liv-Grethe jobbet tidligere halvannet år som prosjektrådgiver i NK LMHs utviklingsprosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM) der hun hadde hadde ansvar for kompetansehevingsprogrammet.

Bakgrunn

Utdannet barnesykepleier og har jobbet med ulike undervisningstilbud til barn, unge og deres nettverk. Hun har vært med å starte og bygge opp lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier ved Oslo universitetssykehus, hvor hun også har jobbet i snart 10 år. De siste 15 årene har hun vært knyttet til en rekke ungdomsprosjekter, blant annet ved Nasjonal Plan for astmaskoler og Norsk forening for unges helse. Hun har også jobbet med pasient- og pårørendeopplæring i stab, avdeling for Samhandling og internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus HF.

Tidligere prosjekter

Publikasjoner

Fagartikler

Bokkapitler

  • Fagermoen, M.S. og Lerdal, A. (red) (2011) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Rajka, L.G. Kap: Bare du ikke ligner læreren min! Tilrettelegging for læring hos ungdom som har kronisk sykdom 131–160
  • Stubrud, L.H., Lerdal,B. og Lunde, E.V. (red) (2011)
  • Olafsen, F. og Rajka, L.G. Kap: Habiliteringsforløp for barn og unge med astma 118–130
Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.
  • Publisert: 16. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.