Liv-Grethe K. Rajka

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka–spesialrådgiver

Mobil: ( +47 ) 901 38 094

E-post:liv.grethe.rajka[at]mestring.no

(Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post.)

Liv-Grethe har hatt ansvar for ungdomssatsingen ved NK LMH i en årrekke. Med sitt engasjement og ved å bruke sitt omfattende nettverk er hun en viktig pådriver for bedre helsetjenester for unge. Hun har blant annet brukt sin kompetanse inn i utviklingen av kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!» og drifter NK LMHs nettverk «Ung medvirkning og mestring».

Bakgrunn

Liv-Grethe er utdannet barnesykepleier og har jobbet med ulike undervisningstilbud til barn, unge og deres nettverk. Hun var med å starte og bygge opp lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier ved Barnesenteret, Oslo universitetssykehus. Der jobbet hun i 10 år. Hun har også vært prosjektleder for eller bidratt inn i en rekke ungdomsprosjekter, for eksempel ved Nasjonal Plan for astmaskoler. I tillegg bidro hun til å bygge opp og satt i styret for Norsk forening for unges helse. Hun har også jobbet med pasient- og pårørendeopplæring i stab, avdeling for Samhandling og internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus HF.

Tidligere prosjekter

Publikasjoner

Fagartikler

Bokkapitler

  • Fagermoen, M.S. og Lerdal, A. (red) (2011) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Rajka, L.G. Kap: Bare du ikke ligner læreren min! Tilrettelegging for læring hos ungdom som har kronisk sykdom 131–160
  • Stubrud, L.H., Lerdal,B. og Lunde, E.V. (red) (2011)
  • Olafsen, F. og Rajka, L.G. Kap: Habiliteringsforløp for barn og unge med astma 118–130

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 11. november 2022.