Vibeke Zoffmann

Vibeke Zoffmann– seniorforsker

Vibeke er tilknyttet NK LMH på timesbasis. Hun er forskningsleder på Juliane Marie Centerets forskningsenhed for Kvinder og Børn Sundhed, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet, København, Danmark.

Bakgrunn

Vibeke har en MPH og en ph.d. i sykepleie. Hun var tidligere ansatt som seniorforsker ved pasientsenteret ved Steno Diabetes Center (SDC) i Danmark. Hun arbeider med translasjonsforskning der målet er å realisere empowerment i samspillet mellom pasienter som har en kronisk lidelse, og deres pårørende. I sitt doktorgradsarbeid utviklet Vibeke metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB). Den er beregnet på personer med langvarig, dårlig regulert diabetes, men kan også tilpasses pasienter med forskjellige kroniske tilstander, somatiske så vel som psykiske. Metoden er oversatt til norsk og testes for tiden gjennom et doktorgradprosjekt ved Haukeland sykehus. Vibeke har i samarbeid med GEB-trente sykepleiere ved SDC, utviklet et undervisningskonsept som gir kompetanse i bruken av GEB.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 21. august 2014.