Effekt og nytteverdi – individuelle tilbud

Tittel på forskningsprosjektet

Litteraturstudie av individuelle lærings- og mestringstilbud

Portrett av André Vågan

Prosjektleder

Seniorforsker André Vågan


Om prosjektet

I denne studien vil vi oppsummere forskning på individuelle lærings- og mestringstilbud. Vi vil beskrive kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstillinger:

 • Hva er effektene som rapporteres av individuelle lærings- og mestringstilbud?
 • Hvordan beskriver barn og unge, voksne og eldre pasienter/brukere utbytte av å delta i tilbud?
 • Hvordan evalueres tilbudene?

Primære målgrupper for litteraturgjennomgangen vil være fagpersoner, ledere på ulike nivåer og forskere. Sekundære målgrupper vil være relevante utdanninger, pasienter/ brukere med helseutfordringer og deres pårørende, samt myndighetene.

Arbeidet med litteraturgjennomgangen vil bidra til:

 • bedre kunnskapsgrunnlag for kvalitetssikring av individuelle lærings- og mestringstilbud
 • bedre beslutningsstøtte og beslutningsgrunnlag
 • bedre kunnskapsgrunnlag for forskning innen lærings- og mestringsfeltet
 • at søk etter litteratur er kvalitetssikret og legger til rette for at søk blir kontinuerlig oppdatert

Samarbeid

 • Kari Fredriksen, pedagog og leder, Lærings- og mestringssenteret Stavanger universitetssykehus
 • Kari Hvinden, spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
 • Signegud Romedal, spesialrådgiver, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst (RK PPO)
 • Kari Bøckmann, seniorrådgiver, seksjon for psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Nord RHF
 • Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver/medforsker med brukererfaring, NK LMH
 • Anne Kristin Aksaas, forsker og klinisk ernæringsfysiolog, St. Olavs hospital.

Omtaler

Nytteverdi av individuelle tilbud, mestring.no mars 2021

Tidslinje

Oppstart: Våren 2021

Skrevet av: André Vågan

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 25. mars 2021.
 • Sist oppdatert: 25. mars 2021.