Publisert

Nytteverdi av individuelle tilbud

Stadig flere har behov for – og mottar – individuelle lærings- og mestringstilbud, det vil si informasjon, undervisning og veiledning om hvordan man kan håndtere eller leve med sine helseutfordringer. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om effekt og utbytte av individuelle tilbud.

Per dags dato foreligger det ingen litteraturstudier av forskning som går på tvers av typer individuelle tilbud, målgruppe, alder, tilnærming/metode og forskningsdesign. Ved å oppsummere denne forskningen ønsker Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) å gi et mer helhetlig bilde, noe som er etterspurt fra både praksis- og forskningsfeltet.

Omfattende forskningsfelt

Forskningen på temaet er svært omfattende. Derfor vil NK LMH gjøre en litteraturstudie av systematiske kunnskapsoversikter på effekt og utbytte av individuelle lærings- og mestringstilbud, både blant barn og unge, voksne og eldre med ulike typer helseutfordringer. Studien vil blant annet inkludere oversikter over forskning på individuell veiledning, klinisk kommunikasjon, guidet egen-beslutning og motiverende intervju.

Bredt samarbeid

I tilknytning til studien har NK LMH etablert en prosjektgruppe bestående av personer med brukererfaring, forskere og fagpersoner som samlet representerer samtlige helseregioner.

– Prosjektgruppens kompetanse og sammensetning er viktig for å sikre kvaliteten på studien. Vi er takknemlige for den store interessen og positive responsen i forbindelse med dette samarbeidet, sier André Vågan, prosjektleder og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Les mer om prosjektet her.

  • Publisert: 25. mars 2021.
  • Sist oppdatert: 25. mars 2021.