Publisert

Lyst til å jobbe hos oss?

Vil du være med å videreutvikle kunnskapsgrunnlag og kvalitet innen lærings- og mestringsfeltet? Det er nå to ledige engasjementer hos oss – kanskje noe for deg?

Vi søker en forsker og en spesialrådgiver/forsker med engasjement for og kunnskap om helsepedagogisk virksomhet og bruk av digitale løsninger. Kjennskap til lærings- og mestringsfeltet og erfaring med brukersamarbeid i tjenesteutvikling og forskning er ønskelig. Begge stillingene gir gode muligheter for å delta i vårt strategiarbeid og videreutvikling av lærings- og mestringsfeltet.

Forsker

I forskerstillingen vil arbeid med systematisk litteraturgjennomgang og kunnskapsoppsummering stå sentralt. I tillegg inngår arbeidsoppgaver som forskningsformidling, søknadsskriving og nettverksarbeid. Dokumentert erfaring fra arbeid med kunnskapsoppsummeringer vil vektlegges. Stillingen er et 100% engasjement ut 2021, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Les mer om stillingen og søk her.

Spesialrådgiver/forsker

I denne stillingen vil forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til helsepedagogikk og bruk av teknologi for læring og mestring stå sentralt. I tillegg inngår faglig veiledning, undervisning og annen formidlingsaktivitet som kjerneoppgaver. Pedagogisk kompetanse vil vektlegges.
Stillingen som spesialrådgiver/forsker er et ettårig 100% engasjement, med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. Les mer om stillingen og søk her.

  • Publisert: 16. mars 2021.
  • Sist oppdatert: 16. mars 2021.