Helsepedagogiske kompetanseområder

Tittel på forskningsprosjektet

Systematisk gjennomgang av forskningslitteratur om helsepedagogiske kompetanseområder

Portrett Vågan

Prosjektleder

Seniorforsker Andre Vågan


Om prosjektet

I denne studien oppsummerer vi kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstilling:

  • Hvilke kompetanseområder er viktige for at helsepersonell skal kunne gi pasienter og brukere et godt utbytte av lærings- og mestringstilbud?

Resultater

undevisning i helsepedagogikkStudiene beskriver seks kompetanseområder som viktige for at helsepersonell skal kunne gi pasienter og brukere et godt utbytte av lærings- og mestringstilbud: kunnskaper og ferdigheter knyttet til gruppeledelse, sykdom og diagnose, kommunikasjon, mestring og mestringsstrategier, pedagogikk samt personlige egenskaper og holdninger. Studiene fremhever at helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for at pasienter og brukere skal kunne få utbytte av lærings- og mestringstilbud.

Det er behov for mer forskning av høy kvalitet, samt behov for å styrke kvaliteten ytterligere på helsepedagogiske opplæringstiltak og utdanning av studenter, fagpersoner og brukerrepresentanter.

Samarbeid

  • Helge Skirbekk, UiO, førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Kari Eika, seniorforsker NK LMH

Publikasjoner

Omtaler

Tidslinje

Oppstart: 2014
Avsluttet: 2016

Skrevet av: André Vågan

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. november 2018.
  • Sist oppdatert: 4. desember 2018.