PhD-prosjekt: Kunnskap om helse for helse

Tittel på forskningsprosjektet

Digital- and navigation health literacy among people living with long-term health challenges.

Prosjektleder

Portrett av Mette Haaland-Øverby

Stipendiat Mette Haaland-Øverby, spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Tilknyttet PhD-programmet ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslomet.


Om prosjektet

Bakgrunn:

I januar i 2021 ble Norges første rapport om befolkningens helsekompetanse presentert. I rapporten vises det til at en vesentlig andel av befolkningen har varierte utfordringer med å forholde seg til helseinformasjon og helsetjenester.

En stadig økende digitalisering av helsetjenesten og et behov for å redusere sosial ulikhet har gjort at OsloMet har igangsatt doktorgradsprosjektet «Kunnskap om helse for helse – en studie av helsekompetanse og langvarige helseutfordringer». I dette prosjektet skal det blant annet ses nærmere på hvordan personer med langvarige helseutfordringer opplever det å navigere i helsetjenesten og hva som kan ha betydning for individuell helsekompetanse.

Det planlegges tre delstudier som til sammen skal bidra til å belyse hva som kjennetegner helsekompetanse hos personer med langvarige helseutfordringer, og hva bedre tilpassede og helsekompetansvennlige tjenester til denne målgruppen kan innebære.

To kvantitative delstudier vil benytte resultater fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2020 i Norge (HLS19) og undersøke utvalget med langvarig sykdom, og en tredje vil baseres på fokusgruppeintervjuer med voksne som har sjeldne diagnoser.

Hensikt:

Studiens overordnede hensikt er å frembringe kunnskap om helsekompetanse relatert til langvarige helseutfordringer og bidra til at helsetjenester bedre kan tilpasses målgruppen.

Samarbeid

Omtaler

Om helsekompetanse i ny doktorgrad, mestring.no 5. april 2022

Tidslinje

Oppstart: 15. januar 2022
Planlagt avsluttet: 14. januar 2026

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 14. juni 2023.
  • Sist oppdatert: 14. juni 2023.