Publisert

Nytt frå andre, desember 2017

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

Stadig større valfridom i helsetenester

Mange har no kjennskap til ordninga fritt behandlingsval, og stadig fleire pasientar nyttar ordninga. Tilbodet av behandlarar i ordninga har òg auka.
helsedirektoratet.no

Behov for lavterskeltilbud for mennesker med angst og depresjon

Få med angst og depresjon får diagnose og behandling i helsetjenesten, viser ny undersøkelse. Synliggjør behov for kommunale lavterskeltilbud, mener Psykologforeningen.
napha.no

Pakkeforløp og revidert retningslinje for hjerneslag lansert

– God slagbehandling kan bidra til færre dødsfall og at flere får oppleve gode liv. Derfor er det viktig at vi nå har lansert pakkeforløp for hjerneslag og revidert retningslinjen for hjerneslag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
helsedirektoratet.no

Ny terapiform med fokus på livskvalitet

Aksept- og engasjementsterapi er i ferd med å få solid fotfeste i Norge. Tilnærmingen vektlegger brukernes opplevelse av livskvalitet og egenmestring framfor symptomreduksjon.
napha.no

– Eksplosiv økning i antall ADHD-diagnoser

Psykologspesialist Espen Idås tror mange av barna i statistikken kan ha helt andre problemer enn ADHD.
nrk.no

– Brukerne sitter med nøkkelen

– Brukerne er eiere av sine egne vansker og problemstillinger. Dette eierskapet er også grunnleggende viktig dersom en skal endre på noe for å få det bedre, sier Tove Elisabeth Johnsen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen Aust- og Vest-Agder.
napha.no

Ni kommunar skal teste primærhelseteam

Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som arbeider saman i fastlegepraksisar for å gje tenester til innbyggjarane som står på listene til fastlegane. Ni kommunar av ulik storleik og med geografisk spreiing skal no prøve ut ordninga.
helsedirektoratet.no

Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.
ssb.no

Fagseminar om minoritetshelse

– Å bli mor til et barn med en funksjonsnedsettelse åpnet øynene mine, og jeg engasjerte meg umiddelbart, fortalte Faridah Shakoor Nabaggala foran Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen og en sal fullsatt av helsearbeidere og andre fagfolk fra Oslo og omegn.
kongehuset.no

 

  • Publisert: 8. desember 2017.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.