Publisert

Tre ledige stillinger – husk søknadsfristen 8. desember

Forskning og fagutvikling blå bakgrunn

Forskning og fagutvikling blå bakgrunn

Om NK LMH

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en ledende fagaktør på feltet læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Gjennom forskning, utvikling og formidling skal vi styrke tjenester og tilbud som fremmer læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, for brukere, pasienter og pårørende.

Kompetansesenterets mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) utvider staben med tre personer og søker etter:

  • spesialrådgiver
  • forsker/seniorforsker
  • sekretær/helsesekretær

i 100 prosent engasjementer med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist for alle stillingene er
8. desember 2013.

Ledig stilling – spesialrådgiver

Vi søker en allsidig og fagsterk spesialrådgiver i 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Som spesialrådgiver vil du bidra sentralt i kompetansesenterets utviklingsarbeid. Overordnet tillegges stillingen et faglig ansvar knyttet til videreutvikling av lærings- og mestringstjenester, herunder tilbud for brukere, pasienter og pårørende, samt helsepedagogiske tilbud for fagpersonell og brukerrepresentanter. Stillingen vil tillegges et særskilt ansvar for systematisk arbeid med nasjonale oversikter over aktivitet og utviklingsarbeid innen feltet.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søk på stillingen.
Søknadsfrist 8. desember 2013.

Ledig stilling – forsker/seniorforsker

Vi søker en allsidig forsker/seniorforsker i 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Sentrale oppgaver vil være å bidra i oppbyggingen av forskningssatsingen ved kompetansesenteret, samt i utvikling av nye relevante prosjekter. Øvrige oppgaver vil være knyttet til kompetansesenterets forskningsformidling og aktuelle forskningsaktiviteter.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søk på stillingen
Søknadsfrist 8. desember 2013.

Ledig stilling – sekretær/helsesekretær

Vi søker en allsidig og dyktig sekretær/helsesekretær i ettårig 100 % stilling, i engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen omfatter generell administrativ støtte og oppdatering av oversikter på våre nettsider.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søk på stillingen.
Søknadsfrist 8. desember 2013.

  • Publisert: 4. desember 2013.
  • Sist oppdatert: 9. desember 2013.