Publisert

Vi skifter navn 21. mars!

21. mars skifter Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) navn til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Navneskifte 21. mars hovedbilde

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) søkte før jul om må få skifte navn til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Nå har Helse- og omsorgsdepartementet godkjent navneendringen.

Vent med å ta i bruk nytt navn til 21. mars

For at både vi selv og dere der ute skal få tid til å planlegge utskifting av navn på nettsider og andre steder, har vi bestemt oss for at navneendringen trer i kraft 21. mars 2014. Slik håper vi at vi i størst mulig grad unngår å ha to navn i omløp. I tillegg får vi tid til å utarbeide ny logo til vi tar i bruk det nye navnet.

Vi oppfordrer alle dere som har omtalt oss på egne nettsider, om å endre navnet vårt der 21. mars og ikke før. Det samme vil vi gjøre på mestring.no.

Bakgrunn for navneendring

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) skifter navn til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) fordi myndighetene har ønsket at kompetansesentre skal skifte navn til kompetansetjenester. Vi har dessuten sett at «læring og mestring» blir brukt i så mange ulike sammenhenger og ønsker derfor å spesifisere at vi jobber innenfor helsefeltet.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 6. februar 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.