Publisert

Å støtte og bli støttet – betydningen av likepersoner

Likepersoner er viktige samtalepartnere både for pasienter med kreft og deres pårørende. De oppleves også som et viktig supplement til helsepersonell. Dette kommer frem i en nylig publisert forskningsartikkel.

Helge Skirbekk - porttrett
Helge Skirbekk

I sin artikkel To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway presenterer Helge Skirbekk, Live Korsvold og Arnstein Finset resultater fra sin kvalitative studie der de har undersøkt betydningen av likepersonsordningen. Skirbekk har tidligere vært ansatt som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Ulik form for støtte

I artikkelen konkluderes det med at likepersoner bidrar til å hjelpe og støtte personer med kreft og deres pårørende på ulike måter:

  • Likepersoner bidrar til å fremme håp og mestring og virker forebyggende mot skadelig stress.
  • En likeperson er en som forstår implisitt hva det handler om, og oppleves som lettere å snakke med om de vanskelige tingene.
  • En likeperson er en god alternativ samtalepartner når familie, venner og helsepersonell ikke vurderes å være i stand til å forstå.

Gjensidig nytte

I tillegg til at det er nyttig for personer som har kreft og deres pårørende å ha kontakt med likepersoner, viser studien at likepersoner opplever rollen som svært meningsfull, og at de selv har nytte av Vardesenteret. De opplever å kunne fylle et behov de selv savnet da de var syke, og at deres erfaringer har bidratt til å utvikle likepersonsrollen som en «profesjonell uprofesjonell».

Studien er gjennomført ved Vardesenteret (Radiumhospitalet), og både likepersoner, personer som har kreft og deres pårørende deltar i studien. I tillegg til en rekke intervjuer har også forfatterne utfyllende data fra egne observasjoner ved Vardesenteret.

Artikkelen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Patient Education and Counseling og kan leses i sin helhet her.

Ta kontakt med undertegnede om du ikke har tilgang til fulltekstartikkelen.

Tidligere omtale av prosjektet: Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid

Skrevet av Una Stenberg

  • Publisert: 12. desember 2017.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.