Publisert

Bestill informasjonsmateriell og ta i bruk grafisk profil

Kollasj publikasjoner april 2015

NK LMH har laget flere publikasjoner og grafisk profil som dere som jobber i lærings- og mestringstjenester, kan bruke i eget arbeid. Last ned og skriv ut, eller bestill fra nettsiden vår.

Kollasj publikasjoner april 2015

Ta i bruk grafisk profil for lærings- og mestringstjenester

Logo læring og mestring, liten nettNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet en grafisk profil for lærings- og mestringstjenester. Profilen består av lærings- og mestringslogo, flere PowerPoint-maler for informasjonsmateriell og trykte skriveblokker. I PowerPoint-malene er det plass til å sette inn egne logoer.

Bestill kostnadsfritt

Følgende publikasjoner kan bestilles kostnadsfritt fra mestring.no. Bruk bestillingsskjemaet nederst på siden.

Læring og mestring, forside skriveblokkSkriveblokker med profil for lærings- og mestringstjenestene

Skriveblokkene kan bestilles av dere som tar i bruk den grafiske profilen NK LMH har utarbeidet for lærings- og mestringstjenester. Vi ber om at leder for lærings- og mestringstjenesten bestiller denne, slik at vi vet med hvor mange blokker hver tjeneste har fått.

Brosjyre lærings- og mestringstilbud, forside mai 2014Brosjyre om lærings- og mestringstilbud

NK LMH har laget en brosjyre som også dere som jobber med lærings- og mestringstjenester, kan bruke når dere skal ut og formidle hva lærings- og mestringstilbud er og hvordan dere jobber.

Last ned og skriv ut selv

Følgende publikasjoner kan dere laste ned og skrive ut selv.

Forside håndbok i lærings- og mestringsarbeidHåndbok i lærings- og mestringsarbeid

Håndboka et verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. Håndboka, som er dansk, er lansert av NK LMH i Norge med norsk forord.

 

Forside folder Treff meg! og Helt sjef!Folder om Treff meg! og Helt sjef! – tilbud for fagpersoner, unge og foreldre

Kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner og lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved NK LMH. Denne folderen beskriver kort hva Treff meg! og Helt sjef! er.

Forsiden av heftet Smakebiter på samhandingSmakebiter på samhandling – hefte med praksiseksempler fra lærings- og mestringsfeltet

NK LMH laget dette heftet med praksiseksempler til nettverkssamlingen om kommunale lærings- og mestringstjenester i september 2014.

Vi har også materiell utarbeidet før 2014 da vi het Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS). Dette materiellet finner du nederst på vår side for informasjonsmateriell.

Fyll ut skjemaet, og oppgi hvor mange eksemplarer du vil ha av skriveblokk eller brosjyre om lærings- og mestringstilbud.

Bestill publikasjoner

"*" obligatorisk felt

Adresse*

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 16. april 2015.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.