Publisert

Nytt materiell til lærings- og mestringstilbud for unge og foreldre

Helt sjef!

Vil dere sette i gang med lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge og deres foreldre? Da kan dere laste ned både oppdatert og nytt materiell til arbeidet med tilbudene.

Materiell Helt sjef!, april 2015
Eksempel på materiell.

Lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! skal bidra til at unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, mestrer livet med helseutfordringene bedre, spesielt i overgangene fra barn til ungdom og ungdom til voksen. Tilbudene egner seg for både helseforetak og kommuner.

Tilbudene er utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Det finnes Helt sjef!-tilbud for ungdom 12–16 år, unge voksne 17–26 år og foreldre.

Oppdatert håndbok og informasjonsmateriell

Om den grafiske profilen for Helt sjef!

Den grafiske profilen som brukes i Helt sjef!-materiellet, er basert på den grafiske profilen NK LMH har utarbeidet for lærings- og mestringstjenestene og som er ment brukt i materiell til lærings- og mestringstilbud.

I den generelle profilen er oransje støttefarge til blå. I Helt sjef!-materiellet har vi valgt grønn som støttefarge, fordi målgruppa var med å velge denne fargen i utviklingsprosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM).

Det er også målgruppa som har valgt å gi tilbudene navnet Helt sjef!. Siden primærmålgruppa er unge, har vi i tillegg utarbeidet et navnetrekk for Helt sjef! som skal appellere til unge. Det er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra blant annet ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus HF.

NK LMH har utarbeidet en håndbok for Helt sjef! med kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for tilbudene. I håndboka finner dere blant annet forslag til opplegg for samlingene til de tre tilbudene med pedagogiske verktøy som har et helsefremmende perspektiv. Det er de unges behov, ressurser og muligheter som står sentralt.

Da håndboka ble lansert høsten 2014, hadde vi laget en rekke maler for materiell dere trenger før tilbudene starter opp, som invitasjoner, påmeldingsskjema og brev til henvisende lege, og etter at tilbudene har startet opp, som oppmøteliste, logg og kursbevis.

Nå har vi oppdatert malene med egen grafisk profil for Helt sjef! (se faktaboks). I tillegg har vi utarbeidet mal for folder som dere kan tilpasse lokalt. NK LMH har også nylig laget en folder for å informere om lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! og det tilhørende kompetansehevingsprogrammet Treff meg!. Denne kan dere laste ned og bruke dersom dere har behov for å informere andre om hva Helt sjef! og Treff meg! er.

Last ned fra nett

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 21. april 2015.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.