Publisert

NK LMH med i helsefremmende nettverk

Norsk HPH, logosymbol

Gjennom Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester ønsker NK LMH å synliggjøre lærings- og mestringsarbeidet som en viktig del av det helsefremmende arbeidet i helseforetak og kommuner.

Del av internasjonalt nettverk

Logo Norsk HPHNorsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) er den norske delen av Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) – et internasjonalt nettverk som ble initiert av Verdens helseorganisasjon (WHO) på 1990-tallet.

Konferanse 10.–12. juni i Oslo

23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services «Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies»
Les mer på konferansens nettside.

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) er ifølge nettverkets egen nettside et profesjonelt faglig nettverk av sykehus og helsetjenester som samarbeider om satsing på helsefremmende verdier, strategier, tiltak og aktiviteter for å sikre bedre helse for alle. Nå har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) blitt medlem av nettverket.

Vil synliggjøre og fremme lærings- og mestringsarbeidet

Siw Bratli– NK LMH har valgt å bli medlem av Norsk HPH som et ledd i å synliggjøre og fremme lærings- og mestringstjenestenes arbeid som en viktig del av det helsefremmende arbeidet i helseforetak og kommuner. Vi ser dette faglige nettverket som en interessant og god arena for å utveksle erfaringer, få nye impulser og finne mulige nye samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

Deltar på den internasjonale konferansen i juni

Det norske nettverket er vertskap når det internasjonale nettverket arrangerer konferanse i Oslo i juni (se faktaboks).

På konferansen skal NK LMH holde innlegg om lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, og kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner som møter dem. Dette er tilbud NK LMH har utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM). NK LMH har utarbeidet ulike typer materiell for Helt sjef! og Treff meg!. Alt materiellet ligger fritt tilgjengelig på mestring.no/umm.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 28. april 2015.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.