Materiell for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!

Her kan dere laste ned maler som dere trenger for å jobbe med lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Materiell Helt sjef!, april 2015
Eksempel på materiell.

Slik bruker du malene

Malene fikk ny grafisk utforming våren 2015.

Du må tilpasse de fleste av dokumentene med blant annet egne logoer.

Se betingelser for bruk av materiell i menyen til venstre.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utarbeidet både håndbok og en rekke maler for dere som skal ta i bruk Helt sjef!-tilbudene. Pdf av håndboka for Helt sjef! finner du på egen side her. Under på denne siden kan du laste ned filer du trenger både før kursstart for å informere om tilbudene og underveis i tilbudene.

Før kursstart

PowerPoint-maler som dere kan tilpasse lokalt

Skjema i pdf som dere kan fylle ut elektronisk

Etter kursstart

Skjema i pdf som dere kan fylle ut elektronisk

PowerPoint-maler som dere kan tilpasse lokalt

Helt sjef!, kollasj navnetrekkØvrig materiell

Annet materiell

Navnetrekk

Dersom du skal bruke navnetrekket på trykket materiell, kan du ta kontakt med kommunikasjon@mestring.no for å få navnetrekket i trykkvalitet.

Informasjonsfolder som retter seg mot fagpersoner

Forside folder Treff meg! og Helt sjef!NK LMH har laget en folder for å informere om lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! og det tilhørende kompetansehevingsprogrammet Treff meg!. Denne kan dere laste ned og bruke dersom dere har behov for å informere for eksempel ledelsen i eget helseforetak eller kommune om hva Helt sjef! og Treff meg! er.

Les nyhetssak om folderen og last den ned.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 4. september 2013.
  • Sist oppdatert: 13. oktober 2015.