Helseøkonomisk utbytte

Tittel på forskningsprosjektet

Litteraturgjennomgang av studier som har undersøkt helseøkonomisk utbytte av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for personer som lever med helseutfordringer

Portrett Una Stenberg

Prosjektleder

Seniorforsker Una Stenberg


Om prosjektet

I denne studien oppsummerer vi kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstillinger:

  • Hva er de helseøkonomiske effektene av lærings- og mestringstilbud (både individuelle og gruppebaserte) for voksne og barn som lever med helseutfordringer?
  • Hvordan evalueres helseøkonomiske aspekter?

Resultater

kalkulator, regneark og stetoskopUt fra de studiene som har undersøkt helseøkonomisk effekt eller utbytte (totalt 56 studier) viser mer enn 80% (46 studier) at deltakelse i tilbud (både individuelle og/eller gruppebaserte), uavhengig av studiedesign og tidsperspektiv, er svært effektivt for å kutte kostnader i helsetjenesten. Personer som har deltatt i tilbud har færre eller kortere sykehusinnleggelser, færre konsultasjoner i poliklinikk og hos fastlege, samt færre sykedager enn de som ikke deltar. I mange av studiene rapporteres det også positive resultater på kvalitetsjusterte leveår (QALY). Resultatene er svært lovende for norsk helsetjeneste, da tilbudene som er undersøkt i stor grad ligner på tilbud vi har i Norge.

Samarbeid

  • Vibeke Lynggaard, doktorgradsstipendiat ved Kardiologisk Forskningsafsnit Hospitalsenheden Vest, Danmark
  • Kari Fredriksen, leder av Lærings- og mestringssenteret på Stavanger universitetssykehus
  • Frode Gallefoss, professor og forskningssjef Sørlandet sykehus
  • Maria Flink, PostDoc ved Karolinska Institutet, Sverige
  • Karl Fredrik Westermann, erfaringskonsulent NK LMH
  • Andrè Vågan, seniorforsker NK LMH

Publikasjoner

Omtaler

Podkast

Tidslinje

Oppstart: 2016
Avsluttet: 2018

Skrevet av: Una Stenberg

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. november 2018.
  • Sist oppdatert: 11. april 2023.