Personlig utbytte – tilbud for voksne

Tittel på forskningsprosjektet

Litteraturgjennomgang av studier som har undersøkt personlig utbytte av deltakelse i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for voksne som lever med helseutfordringer

Portrett Una Stenberg

Prosjektleder

Seniorforsker Una Stenberg


Om prosjektet

I denne studien oppsummerer vi kunnskapsgrunnlaget for følgende problemstillinger:

  • Hva er effektene/nytteverdien av å delta i lærings- og mestringstilbud for voksne personer som lever med helseutfordringer?
  • Hvordan beskriver deltakere utbytte av å delta i lærings- og mestringstilbud?
  • Hvordan evalueres tilbudene?

Resultater

GruppesamtaleResultatene fra denne litteraturgjennomgangen er lovende når det gjelder hvilken innvirkning lærings- og mestringstilbud kan ha for deltakerne. Mange studier formidler forsiktig positiv effekt og at deltakerne har hatt personlig utbytte fra å delta; særlig samstemt er forskningen her på tilegnelse av ny kunnskap, bevissthet om egen helse og opplevelsen av gjensidig støtte og håp.

Samarbeid

  • Mette Haaland-Øverby, medforsker NK LMH
  • Toril Kvisvik, leder Lærings- og meistringssenteret Møre og Romsdal HF
  • Kari Fredriksen, leder Lærings- og mestringssenteret Stavanger universitetssykehus
  • Karl Fredrik Westermann, erfaringskonsulent NK LMH

Publikasjoner

Omtaler

Tidslinje

Oppstart: 2015
Avsluttet: 2016

Skrevet av: Una Stenberg

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 13. november 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.