Publisert

Litteraturgjennomgang godt i gang

Litteraturgjennomgang, prosjektgruppe mars 2015

NK LMH har etablert en prosjektgruppe som skal oppsummere eksisterende forskning på opplevd effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud. Gruppen var samlet for første gang i mars for å planlegge gjennomføringen av prosjektet.

Litteraturgjennomgang, prosjektgruppe mars 2015
Prosjektgruppen da den var samlet til sitt første møte på Gardermoen. Fra venstre: Una Stenberg, Karl Fredrik Westermann, Kari Fredriksen, Mette Haaland-Øverby og Toril Kvisvik.

 

Det er stort behov for å oppsummere og få oversikt over relevant nordisk og internasjonal forskning på lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Medforskere og ledere er med

Formålet med litteraturgjennomgangen Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er i gang med nå, er å oppsummere eksisterende forskning på opplevd nytte og effekt av lærings- og mestringstilbud for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende. NK LMH har etablert en prosjektgruppe som skal jobbe med litteraturgjennomgangen.

Prosjektgruppen består av:

  • Mette Haaland-Øverby, medforsker med brukererfaring tilknyttet NK LMH
  • Karl Fredrik Westermann, medforsker med brukererfaring tilknyttet NK LMH for dette prosjektet
  • Kari Fredriksen, leder for lærings- og mestringssenteret i Helse Stavanger HF
  • Toril Kvisvik, leder for lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal HF
  • Una Stenberg, prosjektleder og forsker ved NK LMH

Søkestrategien klar

Det var stor entusiasme og engasjement på første prosjektmøte på Gardermoen i mars. Prosjektgruppen har gjennomgått aktuelle søkeord og skreddersydd litteratursøket slik at resultatene fra denne litteraturgjennomgangen skal bli så nyttig som mulig for praksisfeltet.

Dersom du har innspill til arbeidet eller sitter på gode artikler eller rapporter, kan du gjerne ta kontakt med medlemmer av prosjektgruppen eller Una Stenberg på una.stenberg[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Videre plan for arbeidet

Denne våren vil prosjektgruppen gjennomføre et bredt og komplementært litteratursøk. Vi velger så ut og går gjennom relevante artikler.

Resultatene fra dette prosjektet skal presenteres i flere artikler og på seminarer innen lærings- og mestringsfeltet. Prosjektet skal etter planen være avsluttet til 31. desember 2015.

 

Skrevet av Una Stenberg, forsker ved NK LMH og prosjektleder for litteraturgjennomgangen

  • Publisert: 17. mars 2015.
  • Sist oppdatert: 17. mars 2015.