Publisert

Høringssvar til «Sammen om mestring»

Helsedirektoratets utkast til veilederen «Sammen om mestring»

 

Helsedirektoratets utkast til veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne synes å mangle vesentlig innhold knyttet til lokale lærings- og mestringstjenester.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har levert sitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til veilederen «Sammen om mestring». Dette er en veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.

NK LMH har påpekt at utkastet til veileder synes å mangle vesentlig innhold knyttet til lokale lærings- og mestringstjenester. Dette er tjenester som til dels eksisterer i dag, og som er tenkt videreutviklet i tråd med føringene i samhandlingsreformen.

I høringssvaret har NK LMH derfor først presentert noe generell informasjon om lærings- og mestringstjenester (inkludert psykisk helse og rus) og deretter kommet med konkrete innspill til teksten i utkastet til veileder.

Last ned NK LMHs høringssvar (pdf).

  • Publisert: 15. oktober 2013.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.