Publisert

Forskerkonferanse 14.11: Programmet er klart

Forskerkonferanse: Læring og mestring og pasient- og pårørendeopplæring

Forskerkonferanse: Læring og mestring og pasient- og pårørendeopplæring

Programmet til NK LMHs konferanse for forskere innen lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet er nå klart.

For at du skal få mulighet til å melde deg på etter at du har sett det vi mener er et variert og spennende program, har vi utvidet påmeldingsfristen til 22. oktober.

Det er også fortsatt mulig å melde inn posterpresentasjoner.

Foredragstitler

 • «Realist evaluation» – nyttig for forskning på pasientopplæring?
 • «Helseorganisasjoner» – samarbeid i endring?
 • Ansattes og deltakeres erfaringer fra et slankeopphold. En kvalitativ studie
 • «Guidet Egen-Beslutning» kan udløse et potentiale til forandring i livet med en kronisk tilstand
 • Praksiskunnskap om kropp, mat og livsstil. Et paradigmeskifte i arbeid med NCD?
 • Health professional’s views of knowledge and skills needed for good-quality patient education to patients with Coronary Heart Disease: An ongoing qualitative study
 • Likeverdige eksperter i utvikling av nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykisk helse
 • Valg, medvirkning, informasjon og tillit. Brukerrepresentanters opplevelser med et introduksjonsseminar i DPS
 • Forutsetninger for, og betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten
 • Hvilken betydning opplever pasienten at sykepleiekonsultasjonen har når de er blitt nydiagnostisert med revmatisk sykdom

Se programmet og meld deg på.

 

 • Publisert: 16. oktober 2013.
 • Sist oppdatert: 16. oktober 2013.