Publisert

En god måte å dele kunnskap på

Med gode foredragsholdere, 54 deltakende studioer og flotte tilbakemeldinger ble den første nasjonale videokonferansen om forskning noe som frister til gjentakelse.

Det er flott å kunne bli oppdatert på en enkel måte.

Videoskjerm og Siw Bratli - leder av konferansenPå programmet var det fire foredrag, et fra hver helseregion. Tematisk var foredragene svært varierte og tok for seg forskning innen lærings- og mestringsfeltet knyttet til koordinatorroller i sykehusene, samvalg, robotteknologi og helseøkonomi. Du finner hele programmet her.

– Vi anslår at rundt 150 personer fulgte videokonferansen, og det er vi godt fornøyde med. Jeg vil benytte anledningen til å takke foredragsholderne og ressursgruppa i Helse Midt for godt samarbeid om det tekniske. Denne typen arrangement er en god måte å dele kunnskap på, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Videokonferansen ble gjennomført i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge, som tidligere har arrangert regionale videokonferanser om forskning.

Har du lyst til å ta en titt på noe av det som ble presentert, finner du opptak av innleggene fra Helse Midt og Vest nederst på siden. Der ligger også de tilhørende presentasjonene. Foredragene fra Helse Nord og Sør-Øst er basert på funn i pågående studier og er i påvente av publisering. Disse kan derfor ikke tilgjengeliggjøres på nett.

Sett av dato

18.-19. oktober 2018 arrangerer NK LMH en to dagers nasjonal konferanse for lærings- og mestringsfeltet. Konferansen vil være åpen for alle og har som mål å være et samlingspunkt for brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere og beslutningstakere. Mer informasjon om dette kommer snart på mestring.no

Lenker

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 2. november 2017.
  • Sist oppdatert: 6. november 2017.