Publisert

To ledige stillinger

Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutvikling

Om NK LMH

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en ledende fagaktør på feltet læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Gjennom forskning, utvikling og formidling skal vi styrke tjenester og tilbud som fremmer læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, for brukere/pasienter og pårørende.

Kompetansesenterets mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Ledig stilling – spesialrådgiver

Vi søker en allsidig og fagsterk spesialrådgiver i 100 % fast stilling. Som spesialrådgiver vil du bidra sentralt i kompetansesenterets utviklingsarbeid. Stillingen tillegges et faglig ansvar knyttet til videreutvikling av lærings- og mestringstjenester, herunder tilbud for brukere/pasienter og pårørende, samt helsepedagogiske tilbud for fagpersonell og brukerrepresentanter. Stillingen vil nærmere tilpasses og utformes underveis.
Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søk på stillingen.
Søknadsfrist 29. august 2013.

Ledig stilling – forsker/seniorforsker

Vi søker en allsidig forsker/seniorforsker som er god på kunnskapshåndtering, i fast 100 % stilling. Sentrale oppgaver vil være å bidra i oppbyggingen av forskningssatsingen ved kompetansesenteret, samt i utvikling av nye relevante prosjekter. Øvrige oppgaver vil være knyttet til kompetansesenterets forskningsformidling og aktuelle forskningsaktiviteter.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.
Søk på stillingen.
Søknadsfrist 29. august 2013.

  • Publisert: 14. august 2013.
  • Sist oppdatert: 23. august 2013.