Publisert

Brosjyre til hjertepasienter på 10 ulike språk

Møter du mennesker med hjerte- og karsykdom i jobben din? LHL har sammen med nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst utgitt en informasjonsbrosjyre om dette temaet på hele 10 språk.

Du finner brosjyren ved å klikke på bildet.Den nye brosjyren omhandler alt fra undersøkelser og behandling til rehabilitering og livsstilsendring, og den er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, ukrainsk, somali, urdu, tyrkisk, russisk, arabisk og persisk. Brosjyren er kunnskapsbasert og utviklet med stor grad av brukermedvirkning.

Du finner brosjyren på denne siden.

Brosjyren kan være nyttig for flere enn mennesker med hjerte- og karsykdom, fordi den gir gode råd og tips for en sunn livsstil. Her kan man lære mer om kosthold, fysisk aktivitet og stress også om man har et friskt hjerte som man vil ta best mulig vare på.

LHL jobber for at alle hjertepasienter skal ha lik tilgang til god helseinformasjon om behandling og medisinering, informasjon om hva som skjer og hva en selv kan gjøre etter utskrivning. De har erfart at det er stort behov for informasjon på flere språk til minoritetsspråklige hjertepasienter, deres pårørende og ansatte i helsetjenesten.

  • Publisert: 13. januar 2023.
  • Sist oppdatert: 13. januar 2023.