Publisert

En stor gjeng med smil om munnen

11. og 12. februar var 25 deltakere fra hele landet samlet til den andre nasjonale erfaringssamlingen til SMIL-nettverket i regi av NK LMH. Nettverket ble etablert i 2014 for å ha et fellesskap og en arena for erfaringsutveksling og samarbeid knyttet til lærings- og mestringsarbeid for barn og unge som pårørende.

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud som ble utviklet for barn og unge med foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som ledet dette arbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I dag er det større bredde i hva familiene som deltar på SMIL-tilbudet strever med. Dette kom tydelig frem gjennom erfaringssamlingen.

Ulike situasjoner – felles utfordringer

Selv om helsesituasjonen i familiene varierer, viste diskusjonen disse to dagene at arbeidet med barna og familiene deres i SMIL-tilbudet byr på mange like utfordringer for de som arrangerer gruppene. Rekruttering var et omdiskutert tema i så måte. Her opplever flere utfordringer, både når det gjelder å finne de barna som har behov for et slikt tilbud og i forbindelse med å gjøre det enkelt å si ja til å delta. Finansiering er en annen utfordring flere av deltakerne tok opp. Under erfaringssamlingen kom det frem interessante alternativer til finansieringspraksis, som for eksempel samarbeid med regional Høgskole og samskapingsmidler.

Andre temaer som ble diskutert og delt erfaringer rundt var blant annet knyttet til brukermedvirkning, foreldresamarbeid, evaluering og oppfølging etter gruppe. Erfaringssamlingen var en fin arena for å dele praktiske tips og idèer til aktiviteter, leker, verktøy og lignende.

Stadig større nettverk

Ekstra nyttig var det at deltakerne på erfaringssamlingen representerte fagmiljøer som er i helt ulike faser av SMIL-arbeidet. Mens noen er i planleggingsfasen, har andre nylig startet opp eller arrangert SMIL-grupper i flere år. Blant deltakerne var også erfarne brukere som har en viktig rolle i tilbudet. NK LMH var representert ved leder Siw Bratli og fagrådgiver Ellen Østberg, som drifter SMIL-nettverket.

– Vi ser til vår store glede at nye SMIL-tilbud etableres etter anbefaling fra personer som allerede tilbyr grupper, eller gjennom informasjon funnet på våre nettsider, mestring.no, sa Ellen Østberg. Det er en trend vi håper vil fortsette, avslutter hun.

Tilbakemeldinger tyder på at erfaringssamlingen har vært nyttig både for de som er nye til arbeidet og for de som har jobbet med SMIL en god stund. En av deltakerne som er i planleggingsfasen, sa avslutningsvis:

–Jeg ser alt annerledes nå enn jeg gjorde før…veldig nyttig, og det har gjort inntrykk å høre brukerstemmene.

En erfaren gruppeleder: Absolutt nyttig for oss som har holdt på en stund. Det er viktig å ikke stivne i måten å gjennomføre SMIL-tilbudet på.

NK LMH ser fortsatt et betydelig behov for å legge til rette for gode tilbud til barn og unge som pårørende og er glade for at antall SMIL-tilbud er i stadig vekst.

– Det er veldig inspirerende å se engasjementet blant de som jobber med SMIL og at det kommer til nye SMIL-grupper rundt omkring i landet vårt, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli. Dette bekrefter vår tro på hvor viktig det er å jobbe med læring og mestring for barn og unge som pårørende.

SMIL-nettverket er åpent for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid. Dersom du skal i gang med eller jobber med barn og unge som pårørende og ønsker å bli en del av nettverket, kan du ta kontakt med Ellen Østberg på epostadresse ellen.ostberg[at]diakonsyk.no (bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

Relevante lenker:

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 3. mars 2016.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.