Publisert

Første trinn i Ung medvirkning og mestring (UMM)

Oppstartseminar UMM

En av de siste dagene i september møttes 30 personer i ett av Oslos møtelokaler. Fokuset var å diskutere en modell som kan brukes når unge med langvarige helseutfordringer skal takle overgangen til voksenlivet og å samles i et fagnettverk.

Kunnskap, faglig eller erfaringsbasert, er temaet når ungdom og helseutfordringer stod på Ung mestring og medvirknings(UMM) oppstartsseminar. Deltakerne var invitert i kraft av sitt engasjement og faglig tyngde på feltet.

Samarbeid

Oppstartseminar UMM
Deltakerne på første samling.

Tilbudet som er under utvikling er initiert av og er et samarbeid mellom NK LMH og Unge Funksjonshemmede. Prosjektleder Petronelle Herbern mener samarbeidet er viktig for prosjektet:

– Ved å ha Unge Funksjonshemmede som samarbeidspartner får vi klare korreksjoner på hvordan vi kan nå målgruppen, siden de representerer disse, sier Herbern.

Vellykket og konkret

Oppstartsdagens første del gav en god situasjonsbeskrivelse, mens del to fokuserte på mulige løsninger, temaer som bør tas inn i et tilbud og hvordan en best skaper gode strukturer for læring hos unge i dag. Prosjektlederen i UMM er svært fornøyd med utfallet og understreker at målet er å bygge videre på den kompetansen som var tilstede og som bidro til at nivået på debattene ble så fokuserte.

Under oppstartsseminaret presenterte NK LMH en kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer.

Laste ned følgende foredrag

  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.