Publisert

Fulltegnet konferanse med venteliste

Nå er den nasjonale konferansen, Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i sentrum, fulltegnet. Vi har imidlertid åpnet muligheten for å sette seg på venteliste for konferansen som finner sted den 18.-20. november.

Himmel og skyerDette gjør du enkelt ved å sende en mail til Beathe Christensen, beathe.christensen[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post), med følgende informasjon om deg selv:

Fornavn
Etternavn
Arbeidssted
Epostadresse
Telefon nummer

Om konferansen

I samarbeid med Helsedirektoratet ønsker NK LMH gjennom denne konferansen å skape en møteplass som skal inspirere, gi faglig påfyll og bidra til økt samarbeid i helsetjenesten. Derfor inviteres både helsearbeidere, forskere, brukere og politikere til å delta.

Hovedtemaene for konferansen er samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og brukermedvirkning. Mange dyktige fagpersoner og brukerrepresentanter kommer for å fortelle om sitt arbeid med friskliv og/eller læring og mestring i kommuner og helseforetak. Det blir også god anledning for diskusjon og erfaringsutveksling.konferanse_2015_nk_lmh_hdir_logopsd

 

  • Publisert: 16. september 2015.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.