Publisert

”Det er ikke bare meg” – sammen om kunnskap og mestring

Foran en fullsatt sal fortalte en 22 år gammel gutt om hvor mye det har betydd for ham, som lever med en far med demens, å kunne møte andre unge som er i samme situasjon. Viktigheten av å få treffe andre pårørende og informasjon om gode tilbud i samarbeid med helsetjenesten var temaer under landskonferansen om demens, som gikk av stabelen i Oslo forrige uke.

Til sammen var rundt 250 mennesker samlet for å dele erfaringer og kunnskap om hvordan det er å leve med demens, både for den som selv er rammet og for de som står dem aller nærmest. Konferansen, DEMENS – Familieomsorg og omsorg for familien, var den første av sitt slag og er en del av pårørendesatsingen i Demensplan 2015.

Hvordan mestre hverdagen som bruker og pårørende

Både brukere, pårørende, forskere, fagfolk og andre som jobber med demens var invitert for å gi oss ulike innblikk i hverdagen til de menneskene som lever med demens. Det gjorde sterkt inntrykk å få brukernes vitnesbyrd lagt frem ved siden av presentasjoner av ulike tiltak som er satt i gang landet over med det felles mål om å bidra til mestring av eget liv.

Vi fikk blant annet høre om erfaringer fra Pårørendeskolen, en modell utviklet i forbindelse med Demensplan 2015, og Demensskolen, som er et undervisningsprogram for personer med demens i tidlig fase, utviklet i Helse Stavanger HF.

Liv-Grethe K. Rajka om perspektiver på mestring
Liv-Grethe K. Rajka om perspektiver på mestring

Spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka fra NK LMH var invitert for å snakke om ulike perspektiver på læring og mestring. Hun vektla hvor viktig det er å sidestille brukerrepresentanters erfaring med fagkompetanse i utviklingen av mestringstilbud. Dette belyste hun videre gjennom å peke på at det er behov for kunnskap innenfor flere områder for å oppnå mestring i hverdagen:

”Informasjon om egen sykdom er viktig. Men det må også tas høyde for behovet for praktisk kunnskap og emosjonell støtte. Å få oversikt over og anerkjenne hvilke deler av omgivelsene man kan påvirke og ikke, er et viktig steg på veien. I tillegg skal man ikke undervurdere den støtten sentrale omsorgspersoner og nettverk  bidrar med i krevende mestringsarbeid. Man må ofte ha et innhold for både hodet, hånden og hjertet”.

Stand

NK LMH stand på demenskonferansen
NK LMH stand på landskonferansen om demens

NK LMH var representert med stand under hele konferansen. Her var det hektisk aktivitet i samtlige pauser, og vi fikk muligheten til å knytte flere nye til våre nettverk, både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Takk til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen for en vel gjennomført og inspirerende konferanse med solide, faglige innlegg og engasjerende brukerhistorier.

Relevante lenker: 


Tekst og foto: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 27. september 2015.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2023.