Publisert

Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

En ny oversikt utgitt av Cochrane Collaboration viser at personer med astma trolig får bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen. Dette beskrives i en forskningsomtale gjort i et samarbeid mellom kunnskapssenteret og NK LMH.

For å finne svar på hvilken effekt mestringstiltak har, samarbeider NK LMH* med Kunnskapssenteret* om forskningsomtaler av oppsummert forskning, det vil si forskningsartikler som vurderer og beskriver systematiske oversikter over tilgjengelig forskning.

Kari Hvinden
Kari Hvinden
Marita Sporstøl Fønhus
Marita Sporstøl Fønhus

I denne forskningsomtalen, som nylig ble publisert i Sykepleien Forskning, har forfatterne Marita Sporstøl Fønhus, seniorforsker ved Kunnskapssenteret og NK LMH, og Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH, sett på en systematisk oversikt der de har samlet forskning om og vurdert effekt av ulike mestringstiltak for personer med astma. Funnene viser at personer med astma trolig får bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvilken effekt mestringstiltak har på antallet og omfanget av astmaanfall, bruk av helsetjenester og fravær fra skole eller arbeid.

Du kan lese mer om forskningsomtalen hos kunnskapssenteret, samt lese den fullstendige omtalen i her .

Tilgjengeliggjøre relevant forskning

Å lage norske forskningsomtaler av allerede eksisterende oppsummert forskning er viktig for å:

  • gjøre forskning som er relevant for norske forhold forståelig og tilgjengelig for så mange som mulig
  • unngå dobbeltarbeid og på den måten å spare tid og ressurser

Det publiseres daglig mange systematiske oversikter og det er viktig at aktuelle fagmiljøer og relevante brukere og pårørende får tilgang til og drar nytte av ny forskning.

Cochrane Collaboration
Systematiske oversikter over tilgjengelig forskning publisert via Cochrane organisasjonen. Her publiseres de mest kjente og anerkjente eksemplene på systematiske oversikter.
Les mer om Cochrane.

Kilde

Kilden til Sporstøl Fønhus og Hvinden sin forskningsomtale er følgende systematiske oversikt: Peytremann-Bridevaux I, Arditi C, Gex G, Bridevaux PO, Burnand B. Chronic disease management programmes for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art.No.: CD007988

Du kan lese hele oversikten i Cochrane Library (fri tilgang fra norske IP-adresser).

Relevante lenker:

*NK LMH er en forkortelse for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
*Kunnskapssenteret er en forkortelse for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  • Publisert: 29. september 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.