Publisert

Barn med funksjonshemming som flytter hjemmefra

Modum Bad, ved Kjersti T. Rogne og Berger J. Hareide, sto i 1997-2002 bak en større undersøkelse om hverdagsliv og samliv i 17 familier med barn som har funksjonshemming. 15 år senere har Rogne og Hareide gjort en oppfølgingsundersøkelse i 11 av disse familiene og samlet unik informasjon om hva som skjer i det lange løp.

Frokostseminar informasjonsplakatDen forrige rapporten har hatt betydning for flere av tilbudene som Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vært med på å utvikle.

Sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) arrangerer Modum Bad et frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo den 16. oktober i anledning av at oppfølgingsrapporten blir utgitt.

Her vil forfatterne presentere undersøkelsen og noen av de viktigste funnene. Det blir også anledning til å høre fra en av foreldrene som har vært med i undersøkelsen. Seminaret innledes av advokat Geir Lippestad, som selv kjenner til hverdagslivet med et barn med funksjonshemming i familien.

Du kan melde deg på frokostseminaret via www.kildehuset.no. For mer informasjon om seminaret, se vedlagte informasjonsplakat I det lange løp .

  • Publisert: 30. september 2015.
  • Sist oppdatert: 30. september 2015.