Publisert

Hefte for familier med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne

Hefte: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Helsedirektoratet har revidert heftet «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?». Lærings- og mestringssentrenes tilbud er omtalt.

Hefte: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Helsedirektoratets hefte handler om tilbud og rettigheter og skal gjøre det lettere å finne fram i tjenestetilbudene.

Heftet er laget for foreldre som får eller har barn med nedsatt funksjonsevne, og for tjenesteytere som kan ha behov for denne informasjonen i eget arbeid.

Lærings- og mestringstilbud

Samtalegrupper ved lærings- og mestringssentre ved sykehusene er ett av tilbudene som omtales. Her får familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevne, kunnskap om hvordan de kan mestre hverdagens utfordringer og støtte til å se muligheter og løsninger. De møter andre i liknende situasjon som de kan utveksle erfaringer med, i samhandling med erfarne brukere, brukerorganisasjoner og fagfolk som har erfaring på det aktuelle feltet.

Starthjelp – om familie og mestring

I denne sammenhengen vil vi gjøre oppmerksom på at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har utviklet lærings- og mestringstilbudet «Starthjelp – om familie og mestring». Dette er et forebyggende og helsefremmende gruppebasert opplæringstilbud for foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og som vil ha behov for tett oppfølging fra helsevesenet framover.

Foreldrene tilbys Starthjelp som en del av behandlingsforløpet, uten at de nødvendigvis uttrykker å ha problemer med sin nye familiesituasjon. Det er lagt til rette for formidling av informasjon og kunnskap om de mulighetene og rettighetene familien har og om det å mestre familielivet, foreldrerollen og hverdagen. Det er også lagt til rette for utveksling av erfaringer. Tilbudet er et møtested for foreldre og fagpersoner fra ulike deler av hjelpeapparatet, og for foreldre som er i liknende situasjon.

Videre lesning:

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 6. mai 2013.
  • Sist oppdatert: 13. august 2013.