Publisert

Høringsinnspill om langvarig utmattelse

En godt gjennomarbeidet retningslinje som tar utgangspunkt i brukerens behov. Vi har nylig gitt innspill til høring om nasjonalt pasientforløp for pasienter med langvarig utmattelse.

Det er Helsedirektoratet som står bak utkastet til retningslinjen. Forløpet som er ute på høring gjelder pasienter over 18 år med alvorlig utmattelse av minst 6 måneders varighet og minimum 50 % reduksjon i aktivitetsnivå. Det handler om et forløp for de som har behov for en tverrfaglig vurdering og funksjonskartlegging i spesialisthelsetjenesten. Forløpet skal gjennomføres i løpet av en periode på maks 38 uker fra henvisning til avslutning.

Utkastet synes å ivareta brukerinvolvering og -medvirkning godt gjennom hele forløpet. Det har fokus på brukerens oppfatning av situasjonen helt fra henvisning og kartlegging til planer for oppfølging. NK LMH ser det som svært positivt at det rettes oppmerksomhet mot brukerens mestring og ressurser.

Det er også positivt at lærings- og mestringskurs eksplisitt nevnes som aktuelle tiltak i planen for oppfølging og behandling. Vi har imidlertid påpekt at det er viktig med ansvarsplassering og tidsangivelse for slike kurs. Det varierer både om og hvor disse lærings- og mestringskursene finnes i helseforetak og kommuner.

Du finner hele vårt innspill her.

Tekst ved Kari Hvinden, spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

  • Publisert: 21. mars 2023.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2023.