Publisert

Høringssvar til ny forskrift

I forskrift om råd for ungdom, eldre og for personer med funksjonsnedsettelse er det svake føringer for medvirkningspraksis, sier NK LMH i sitt høringssvar.

En ny forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nå på høring. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig sendt inn sitt høringssvar.

NK LMH ser i all hovedsak positivt på de nye føringene og ønsker spesielt pålegget om ungdomsråd i kommunene velkommen. I høringssvaret fremhever imidlertid NK LMH at forskriften er mangelfull når det gjelder å sikre reell brukermedvirkning i praksis.

– Vi vet at det fortsatt er stor usikkerhet i kommunene knyttet til det å samarbeide med erfarne brukere i utvikling av helsetjenester. Derfor er det viktig at det blir gitt tydeligere føringer for praksis, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

I sitt høringssvar fremhever NK LMH blant annet at det å utarbeide veiledere i samarbeid med erfarne brukere kan bidra til å sikre god medvirkningspraksis.

Her kan du lese hele vårt høringssvar.

Mer informasjon om høringen finner du på regjeringen.no.

  • Publisert: 1. mars 2019.
  • Sist oppdatert: 4. mars 2019.