Publisert

Invitasjon til erfaringssamling om SMIL

Torsdag og fredag 21.–22. mars 2019 blir det ny erfaringssamling om tilbudet SMIL – styrket mestring i livet. Nå er det åpnet for påmelding.

Jobber du med barn som pårørende? Har du erfaring med å arrangere lærings- og mestringstilbudet SMIL eller er du helt i oppstartsfasen av et SMIL-tilbud?

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i flere år arrangert erfaringssamlinger knyttet til SMIL-tilbudet. Med samlingen ønsker vi å legge til rette for erfaringsdeling, faglig påfyll og nettverksbygging. Samlingen vil finne sted i Oslo, og den er gratis og åpen for alle interesserte. Mer informasjon om SMIL-tilbudet finner du her.

Påmelding

Kunne du tenke deg å delta på denne erfaringssamlingen eller har du noen spørsmål, send en e-post til Ellen Østberg: ellen.ostberg@diakonsyk.no

Tidligere samlinger:

  • Publisert: 14. februar 2019.
  • Sist oppdatert: 14. februar 2019.