Publisert

Nettverkstreff med SMIL i sentrum

21.-22. september var i overkant av 30 deltakere fra både sykehus og kommuner samlet til erfaringsseminar om SMIL–styrket mestring i livet. NK LMH gleder seg over to dager med nyttig erfaringsutveksling og gode diskusjoner i tilknytning til alt det flotte SMIL-arbeidet som gjøres landet rundt.

SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud som ble utviklet for barn og unge med foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ledet dette arbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Det er nå 10 år siden arbeidet med å utvikle SMIL ble startet opp, noe som ble markert på samlingen.

Deltakerne på SMIL-samlingen
Erfaringssamlingen fant sted på Aker helsearena, og her er deltakerne samlet til en fotoshoot i en av pausene.

Et sentralt punkt på agendaen for erfaringssamlingen handlet denne gang om forbedring av SMIL-guiden. Etter mer enn fem år i bruk, ønsker NK LMH nå å revidere guiden for å gjøre den ytterligere brukervennlig og oppdatert med hensyn til nyere sentrale føringer og kunnskapsgrunnlag.

Siw Bratli og Ellen Østberg har vært sentrale i utviklingen av SMIL-tilbudet.
Siw Bratli og Ellen Østberg har vært sentrale i utviklingen av SMIL-tilbudet.

–Innspill fra de som bruker guiden i sitt daglige arbeid, er helt sentralt, sier fagrådgiver Ellen Østberg, som har vært med i SMIL-sammenheng helt siden oppstarten.

Ellen Østberg, sammen med Siw Bratli, leder ved NK LMH, var vertskap for samlingen og stod ansvarlig for programmet.

–Det har vært viktig for oss å lage et program som gir rom for tilpasning underveis, fortsetter Ellen.

Hun og Siw viser til at erfaringer fra tidligere samlinger viser at nettopp fleksibilitet med tanke på diskusjonstemaer er svært viktig. Innholdet på dag to ble derfor i stor grad formet av problemstillinger som ble løftet den første dagen.

Lill Irén delte tanker om viktigheten av å bygge bro mellom den indre og den ytre verden.
Lill Irén delte tanker om viktigheten av å bygge bro mellom den indre og den ytre verden.

Temaer som fikk stor oppmerksomhet var blant annet foreldre- og familiesamarbeid, rekruttering, gruppesammensetning og samarbeid på tvers av sektorer og fagmiljøer, samt mellom fagpersoner og erfarne brukere. I tillegg ble erfaringskunnskap løftet frem, spesielt med innlegget Tanker om foreldresamarbeid ved Lill Irén Meisfjord fra Blå Kors i Trondheim. Lill Irén har også delt sine erfaringer i filmen Barn som pårørende – en mors erfaring fra gruppetilbudet SMIL. Filmen finner du på youtube.

På erfaringssamlingen fikk alle deltakerne mulighet til å presentere seg og status for sitt SMIL-arbeid. Aktiviteten rundt omkring viser høy grad av engasjement og kompetanse. Flere har nå gjennomført SMIL en rekke ganger, mens andre er helt i startgropa. Nettopp denne variasjonen blant deltakerne bidrar til økt utbytte av samlingen. Uansett hvor i prosessen de enkelte befinner seg, viser tilbakemeldingene at erfaringssamlingen er en viktig møteplass.

–Takk for to givende dager med inspirasjon og mye godt påfyll. Vi ser allerede frem til neste års samling med denne fine gjengen, avslutter Ellen og Siw.

SMIL-nettverk
SMIL-nettverket  er et åpent nettverk for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid. Dersom du skal i gang med eller jobber med barn og unge som pårørende og ønsker å bli en del av nettverket, kan du ta kontakt med Ellen Østberg på epostadresse ellen.ostberg[at]diakonsyk.no (bytt ut [at] med @ når du sender e-post).

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 13. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 13. oktober 2017.