Publisert

Nye medlemmer i referansegruppa

I slutten av september ble årets andre møte i NK LMHs referansegruppe avholdt med to av tre nye medlemmer på plass.

Kompetansespredning, strategi og nasjonal evaluering stod på agendaen da årets andre møte i referansegruppa til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ble avholdt.

–Det er et privilegium å ha en såpass bredt sammensatt gruppe. Vi har fått mange gode innspill å ta med oss videre i arbeidet med ny strategi, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Siden referansegruppa var samlet forrige gang, har tre nye medlemmer kommet til.

Simen Brændhaugen og Tove Lill Falstad
Nye medlemmer: Simen Brændhaugen og Tove Lill Falstad. Adrian Lorentsson var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Simen Brændhaugen er daglig leder i NORILCO, Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, og representerer FFO i referansegruppen. Simen har lang er faring fra pasient- og brukerorganisasjon. Han har blant annet tidligere vært daglig leder i Ungdomsgruppen i Kreftforeningen og styreleder i Unge funksjonshemmede.

Tove Lill Falstad er ny representant for helse Nord i referansegruppa. Hun jobber som rådgiver i Senter for Samhandling i Helgelandssykehuset og har lang erfaring fra lærings- og mestringsarbeid samme sted. Tove Lill er utdannet ergoterapeut med videreutdanning innen veiledning og helsepedagogikk.

Adrian Lorentsson er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom og representerer Unge funksjonshemmede i referansegruppen. Adrian har bred erfaring fra psykisk helse-feltet. Han har blant annet jobbet ved Sagatun Brukerstyrt Senter og som rådgiver i brukermedvirkning hos Fylkesmannen i Hedmark. Han er også tidligere styreleder i Mental Helse Ungdom.

–Vi ønsker Simen, Tove Lill og Adrian hjertelig velkommen inn i referansegruppa og ser virkelig frem til videre samarbeid med dem, avslutter Bratli.

Faglig referansegruppe

NK LMH har en faglig referansegruppe som møtes fast to ganger i året. Referansegruppen består av representanter fra viktige aktører og samarbeidspartnere innen lærings- og mestringsfeltet og skal bidra til at NK LMH drives i tråd med intensjonen. I tillegg har referansegruppen i oppgave å bidra til at kompetansetjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Tidligere artikler:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 12. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 12. oktober 2017.