Publisert

Høringsinnspill til pakkeforløp for psykisk helse og rus

NK LMH ser positivt på arbeidet med de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus, men savner tydeligere oppmerksomhet rundt læring og mestring.

Om Pakkeforløp for psykisk helse og rus på Helsedirektoratets sider
Klikk på bildet for å lese mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Det er gledelig å se at brukere og fagpersoner har samarbeidet i utformingen av disse pakkeforløpene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) understreker i sine innspill betydningen av at brukermedvirkning på systemnivå bør kjennetegne alle tiltak innen psykisk helse og rus.

I tillegg ønsker NK LMH at alle tre pakkeforløpene er tydelige på at det skal vurderes behov for lærings- og mestringtilbud.

Du finner våre innspill til pakkeforløpene her.

Les mer om pakkeforløpene og høringen på Helsedirektoratets sider.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 12. oktober 2017.
  • Sist oppdatert: 12. oktober 2017.