Publisert

Ny leder av referansegruppa

Innsettelse av Sølvi Heimestøl som ny leder og gjennomgang av årsrapport var to av postene på programmet da referansegruppa til NK LMH var samlet til årets første halvårlige møte i februar.

Portrett av Sølvi
Sølvi Heimestøl – ny leder av referansegruppa. Foto: Eirik Dankel

Etter en solid innsats i fire år, takker nå Borghild Lomundal for seg som leder av referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Borghild fortsetter i referansegruppen som representant fra Helse Midt RHF. Under møtet i februar ble Sølvi Heimestøl fra Helse Vest RHF ønsket velkommen som ny leder av referansegruppa.

– Vi setter stor pris på det Borghild har bidratt med som leder av referansegruppa vår. Samtidig gleder vi oss over at Sølvi har takket ja til å ta over stafettpinnen. Lærings- og mestringsfeltet er i stadig større utvikling, og Sølvis inngående kjennskap til feltet vil være svært verdifull når vi planlegger veien fremover, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Sølvi Heimestøl er sykepleier og har lang erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge og deres foresatte (Nyfødtavdeling og Barnepoliklinikk). Hun har arbeidet med læring og mestring siden 2002 og har blant annet ledet Starthjelp-prosjektet. For tiden jobber Sølvi som koordinator for Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i kombinasjon med stillingen som rådgiver i FOUSAM, en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna helseforetak, Høgskulen på Vestlandet og 18 kommuner.

– Sølvi sin erfaring med utviklingsarbeid knyttet til samhandling mellom kommune og sykehus vil være spesielt nyttig for arbeidet fremover. Vi gleder oss til tettere samarbeid med Sølvi og referansegruppa i tiden som kommer, avslutter Bratli.

Faglige referansegrupper er et virkemiddel i styringssystemet for nasjonale tjenester.
De regionale helseforetakene har utarbeidet et kjernemandat for faglige referansegrupper.

Hovedoppgaver:

  • Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten i alle helseregioner
  • Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
  • Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskrift
  • Vurdere og godkjenne årlig rapportering

Kilde: Forskrift nr. 1706 og tilhørende veileder

Faglig referansegruppe

NK LMH har en faglig referansegruppe som møtes fast to ganger i året. Referansegruppen består av representanter fra viktige aktører og samarbeidspartnere innen lærings- og mestringsfeltet og skal bidra til at NK LMH drives i tråd med intensjonen. I tillegg har referansegruppen i oppgave å bidra til at kompetansetjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Referansegruppen sin samlede vurdering av årsrapporten til NK LMH ligger nå tilgjengelig for gjennomlesing sammen med årsrapporten i sin helhet.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 1. mars 2017.
  • Sist oppdatert: 11. oktober 2019.