Publisert

Søk midler til lærings- og mestringsvirksomhet i kommunen

Nå kan du søke midler til kommunal lærings- og mestringsvirksomhet gjennom tre ulike tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet. Sentralt for de tre tilskuddene er målet om å styrke samhandling og helsefremmende arbeid i kommunene.

Siw Bratli

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) håper kommunene i samarbeid med hverandre, sykehusene og frivillig sektor ser på mulighetene for å søke om støtte til oppstart eller videreutvikling av lærings- og mestringstilbud for både brukere, pasienter og pårørende.

–Vi vet at økonomiske insentiver kan være avgjørende for om et tilbud blir etablert eller ikke. Derfor er disse tilskuddsordningene viktige, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli.

Vær oppmerksom på at to av tilskuddsordningene forvaltes av Fylkesmannen, som gir ulike søknadsfrister og lokale søkeprosesser. Ikke alle fylkesmenn har utlyst disse tilskuddene enda.

Kommunalt kompetanseutviklings- og innovasjonstilskudd

Dette tilskuddet har som overordnet mål å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. Til sammen er det bevilget et beløp på 365,9 millioner kroner til dette formålet i 2017

Les mer om tilskuddsordningen på helsedirektoratets hjemmesider

For informasjon om søknad kontakt Fylkesmannen lokalt.

Tilskudd til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Denne tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av lærings- og mestringsvirksomhet som blant annet støtter opp under målene i Samhandlingsreformen.

Beløpet som skal fordeles på landsbasis i 2017 er på 17, 7 millioner kroner.

For informasjon om søknad kontakt Fylkesmannen lokalt.

Tilskudd til helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

I år lyses det ut totalt åtte millioner i tilskudd til støtteordninger for pårørende kommunen. Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som er helsefremmende og ivaretar pårørendes behov for støtte.

Helsedirektoratet skriver blant annet at søknader som vektlegger overordnede planer for systematisk arbeid mot ulike grupper av pårørende med krevende omsorgsoppgaver vil bli prioritert. Les mer om tildelingskriteriene og søknadsprosessen her 

Søknadsfrist er 1. april 2017.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 16. februar 2017.
  • Sist oppdatert: 17. februar 2017.