Publisert

Lunsjwebinar om helsekompetanse

Er du opptatt av helsefremming, sykdomsforebygging og hvordan ansatte i helsetjenesten kan legge til rette for å øke helsekompetanse? Eller lurer du på hvorfor helsekompetanse er viktig? Da bør du delta på dette webinaret!

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse inviterer i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser til et webinar 12. mai kl. 11 – 12. Temaet er helsekompetanse og hvordan vi kan jobbe for å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse.

I webinaret møter vi Una Stenberg som både forsker på og til daglig jobber med å styrke helsekompetanse hos mennesker med sjeldne diagnoser og deres pårørende. Med seg har hun brukerrepresentantene Camilla Pedersen og Christian Arneberg. De vil dele sine tanker om hvordan de forstår helsekompetanse, og om hvordan de ønsker å bli møtt i helsetjenesten. Anita Røyneberg Alvheim og Hilde Blindheim Børve, begge spesialrådgivere ved NK LMH, vil avrunde webinaret med sine refleksjoner om hvorfor helsekompetanse er et så sentralt begrep i helsepedagogikken.

Helsekompetanse handler om hvordan vi tilegner oss, forstår og bruker helseinformasjon på en måte som gagner egen helse. Det handler om å ta avgjørelser relatert til hvordan forebygge eller behandle sykdom, kontakte helsetjenester når det er nødvendig og vite hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livet.

Deltakelse er gratis.

Klikk på denne lenken for å melde deg på webinaret. 

Velkommen til webinar!

  • Publisert: 21. april 2023.
  • Sist oppdatert: 2. mai 2023.