Filmer

Her ser du filmer som Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har laget i ulike sammenhenger.

Filmer om brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et mye omtalt begrep, men er ikke alltid enkelt å knytte til praksis. NK LMH har laget fire korte filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av tilbud. Ta en titt og bruk dem gjerne i ditt arbeid! Du finner filmene her (lenker nederst på siden).

Treff meg!

Filmene Treff meg! – Møter med unge med refleksjonsspørsmål er de bærende elementene i kompetansehevingsprogrammet Treff meg!. Programmet er beregnet på fagpersoner som møter unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Treff meg! ble utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse NK LMH (2012–2014) sammen med lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for de unge og deres foreldre.

Andre filmer

 
Standard metode
Forside UMM-video  
Lærings- og mestringstilbud
 
Historien om LMS
 
Informasjonsfilm om starthjelp
 
Et kommunalt LMS
 
LMS’ arbeidsområde
 
Hele familien i fokus
 
Fra modellprosjekt…
  • Publisert: 15. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2018.

Design og utvikling: Senson AS