Publisert

Bærekraftig brukermedvirkning

Hvordan gjøre brukermedvirkning til en naturlig del av organisasjonskulturen? Her kan du høre hvilke erfaringer de har gjort seg ved fem sykehus i Danmark.

Foredraget Hvordan gjøre brukermedvirkning til en del av organisasjonens DNA? ble laget til NK LMHs konferanse i november 2021.

Det er Annemette Lundmark Jensen fra Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, som deler erfaringer. Hun er ansatt i ViBIS som prosjektleder og jobber med å samle inn og formidle kunnskap om brukerinvolvering. Formålet med arbeidet er å styrke grunnlaget for kvalitet i, og omfanget av, brukerinvolvering i helsetjenesten.

Annemette forteller i videoen under om et prosjekt de igangsatte i 2018 der ViBIS samarbeidet med fem sykehus om å få implementert brukermedvirkning som et integrert og praksisnært element i sykehusenes kvalitetsutvikling og kultur. Prosjektet har blant annet munnet ut i 12 anbefalinger for bærekraftig brrukermedvirkning (Bæredygtig brugerinddragelse). Ta en titt:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Du kan også klikke deg direkte inn på videoen i Vimeo her.

  • Publisert: 14. februar 2022.
  • Sist oppdatert: 14. februar 2022.