Publisert

Digital konferanse vel tilbakelagt

11. november markerte vi 25 år med nasjonalt arbeid innen lærings- og mestringsvirksomheten med en heldigital konferanse.

Det var en førstereis for oss ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) å gjennomføre et heldigitalt arrangement på denne måten, så noe nerver og adrenalin var helt klart i sving. Nå ser vi imidlertid tilbake på en flott dag med mange spennende inntrykk og innhold til ettertanke.

Tilbakemeldinger

Det er med glede vi nå har oppsummert resultatene av evalueringen fra konferansen, som er svært hyggelig lesning. En deltaker beskriver det slik:

Veldig mye relevant og nyttig (…) Godt valg av teknisk plattform! Og godt med veksling mellom videoer og live! Gratulerer med strålende gjennomført digital konferanse! Dette kan gjerne gjentas!

Vi er også takknemlige for de gode innspill vi har fått med hensyn til hva vi kan gjøre bedre neste gang.

Tilbakeblikk ved Liv Hopen

I et av de forhåndsinnspilte videoinnslagene fikk vi et tilbakeblikk på historien til lærings- og mestringsfeltet med Liv Hopen. Hun var med den gangen det hele startet opp og har hatt en sentral rolle i utviklingen av lærings- og mestringssentrene i Norge. Har du lyst til å se tilbakeblikket med Liv i opptak, kan du spille det av under, eller følge lenken til vimeo:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Vi ønsker å dele litt mer av konferansens innhold etter hvert, så følg med på mestring.no.

Hvem fulgte med oss

Under konferansen ble det registrert rundt 145 påloggede brukere i snitt gjennom hele dagen. Blant disse kjenner vi til at flere satt samlet i grupper, så det totale antallet seere var betydelig høyre. Det var god spredning på deltakerne, fra Arendal i sør til Finnmark i nord. I tillegg var også flere av våre skandinaviske naboer blant deltakerne.

Vi setter spesielt stor pris på å se at en større andel brukerrepresentanter også deltok på årets konferanse. Flere av de større brukerorganisasjonene var representert blant deltakerne.

Presentasjoner

Vi vet at mange lurer på om de kan få tilgang til presentasjonene som ble vist under konferansen. Dessverre er det ikke alle disse som kan deles av hensyn til resultater som er upublisert. De som kan deles, er nå tilgjengeliggjort her.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som bidro til at dette ble en så innholdsrik og fin dag, og samtidig rette en takk til dere som fulgte oss gjennom dagen, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH og konferansier.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 6. desember 2021.
  • Sist oppdatert: 19. januar 2022.