Publisert

Kurslederkurs i Helse Sør-Øst gjennomført

Høy kompetanse og stort engasjement beskriver gruppen fra Helse Sør-Øst som deltok på kurslederkurs i helsepedagogikk i november.

Dette er det tredje av fire kurslederkurs innen helsepedagogikk i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Kurset er basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra pilotgjennomføringen av et fysisk kurs i Helse Midt  og et digitalt kurs i Helse Nord. Godt samarbeid med lokale ressurspersoner har bidratt til god lokal tilpasning i denne runden.

Kombinasjon av digitale treff og fysisk møte

Kurset i Helse Sør-Øst ble gjennomført med 17 fagpersoner og fire brukerrepresentanter fra syv helseforetak, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RKPPO) og èn kommune. De fire første dagene ble gjennomført med digital kursledelse, undervisning og dialog, mens deltakerne i stor grad var fysisk samlet i lokale grupper. Dette muliggjorde refleksjon og diskusjon på en god måte. Siste dagen var alle samlet i Oslo for å bygge nettverk og dele kunnskap, erfaringer og – ikke minst, nye ideer.

Alle gruppene delte utkast og refleksjoner omkring egne kursopplegg innen helsepedagogikk. Det ble presentert opplegg for helsepedagogiske lunsjmøter, kurs for LIS-leger og mer tradisjonelle 2-5 dagers kurs i helsepedagogikk med ulike mål og ressurser. Det ble demonstrert høy grad av variasjon og kreativitet i valg av arbeidsmetoder, både denne dagen og i kursoppleggene som ble presentert.

Dette var den dagen som ble aller best evaluert i etterkant av kurset.

Kurslederkurs i helsepedagogikk

Hensikten med kurset er å videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse som gode kursledere og brukermedvirkere og bidra til at de opplever tilstrekkelig kompetanse og trygghet til å utvikle/videreutvikle kurs i helsepedagogikk. Kursene gjennomføres med utgangspunkt i «Håndbok i helsepedagogikk. Kunnskapsbaserte anbefalinger ved utvikling av kurs i helsepedagogikk for fagpersoner og brukerrepresentanter», samt brosjyren «Kort og godt – om hvordan utvikle kurs i helsepedagogikk». Les mer om dette her.

Deltakerne på kurset i Helse Sør-Øst kom fra Sykehuset Innlandet, Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas sykehus, Sykehuset Vestfold, Sørlandssykehuset, Tønsberg kommune. Brukerrepresentanter fra Sykehuset Innlandet, Diakonhjemmet sykehus og Sunnaas

Kursansvarlig var Hilde Blindheim Børve, spesialrådgiver ved NK LMH. Hun ledet kurset sammen med kursleder Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og medkursleder og erfaringskonsulent Torild Hille Lokøen.

Det fjerde og siste kurslederkurset er planlagt gjennomført i Helse Vest våren 2022.

Utfordringer i praksis

Et viktig anliggende som ble diskutert underveis i kurset, var hvordan få til kompetansebygging som er tilpasset den travle kliniske hverdagen i sykehus og kommuner. Det må gjøres valg med hensyn til mål, innhold og arbeidsmetoder, og et klart inntrykk er at dette må løses på ulike måter avhengig av lokale forhold. Virksomheten skal være basert på best tilgjengelig kunnskap, men det er ikke formålstjenlig å lage rigide «standarder» for gjennomføring av kompetansebygging innen helsepedagogikk.

Mange var også opptatte av hvordan få til mer brukermedvirkning i denne typen tjenesteutvikling og praksis. Det varierte i hvilken grad brukere var involvert. Flere ga imidlertid uttrykk for å ha fått mer kunnskap gjennom kurset og viktig inspirasjon til å jobbe videre med dette i egne kursopplegg.

For oss ved NK LMH var kursdagene og samlingen i Oslo et spennende og lærerikt møte med praksisfeltet i Helse Sør-Øst. Vi fikk et godt innblikk i hva som foregår i regionen innen kompetansebygging i helsepedagogikk, og vi ble imponert over den høye kompetansen, entusiasmen og viljen til utvikling.

Skrevet av spesialrådgiver Kari Hvinden

Relaterte saker:

 

  • Publisert: 3. desember 2021.
  • Sist oppdatert: 3. desember 2021.