Publisert

Lovende regionale utviklingsplaner

NK LMH har nå gitt innspill til samtlige regionale utviklingsplaner. Oppsummert er det positiv lesning. Det gleder oss spesielt å se at arbeid som bidrar til å styrke helsekompetanse og brukerinvolvering skal prioriteres.

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) savner imidlertid enkelte utdypninger.

Brukerinvolvering er et prioritert område i samtlige planer. Dessverre er brukermedvirkning i utvikling av tjenester og tilbud (tjenestenivå) svært lite synlig. Dette er generelt sett et kompetansesvakt område i helsetjenesten og bør prioriteres da det bidrar til mer treffsikre og gode tjenester.

I tillegg har vi spilt inn at kompetanseheving innen helsepedagogikk og -kommunikasjon i større grad bør tydeliggjøres. Dette er en forutsetning for å lykkes med å bidra til brukerinvolvering og -samarbeid og sentralt for å kunne fremme helsekompetanse og mestring.

Du finner alle våre innspill på denne siden.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 25. november 2022.
  • Sist oppdatert: 25. november 2022.