Publisert

Helsekompetanse stadig mer sentralt

Helsekompetanse har de siste årene fått økt oppmerksomhet blant myndigheter, i fag- og forskningsmiljø og innen lærings- og mestringsvirksomheten. NK LMH har derfor utarbeidet er kort beskrivelse av dette begrepet på mestring.no.

Helsekompetanse har alltid vært en viktig del av lærings- og mestringsvirksomheten. I de senere årene har imidlertid begrepet blitt stadig mer sentralt. Begrepet har fått en norsk definisjon, og et nasjonalt nettverk for forskning på helsekompetanse har blitt etablert (HELINOR).

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har også viet økt oppmerksomhet til begrepet helsekompetanse, og vi har nylig utarbeidet en kort beskrivelse av begrepet på nettsiden mestring.no. Her vises det blant annet til sentrale definisjoner av begrepet.

På nettsiden finnes i tillegg kortere beskrivelser av andre sentrale begreper, som for eksempel brukermedvirkning, læring og mestring.

Om du ønsker å gå mer i dybden på sentrale teorier og begreper innen fagområdet læring og mestring innen helse, kan du laste ned en laste ned en fagrapport fra mestring.no. Hensikten med denne rapporten er å bidra til en tydeliggjøring av teori- og begrepsgrunnlaget for lærings- og mestringsvirksomheten.

Tekst: André Vågan

  • Publisert: 25. november 2022.
  • Sist oppdatert: 25. november 2022.