Publisert

Tidlig innsats og styrket familieperspektiv

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig sendt inn høringsinnspill til veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

NK LMH ønsker denne veilederen varmt velkommen. Et helhetlig samarbeid og tidlig innsats for barn, unge og deres familier i sårbare situasjoner har lenge vært etterspurt. Veilederen fremstår som et omfattende hjelpemiddel som forklarer nylige lovendringer og kommer med noen viktige satsingsområder overfor barn og unge på tvers av sektorene.

Vi finner det særlig positivt at tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling løftes som essensielt for å bidra til at brukere, pasienter og pårørende får tilgang til informasjon, undervisning og veiledning av god kvalitet. Videre er det positivt at veilederen peker på overgangen til voksenlivet som et viktig kunnskapsområde, med komplekse utfordringer som går på tvers av ansvarsområder. Veilederen understreker betydningen av samordnet innsats og god ledelsesforankring for å få til økt samarbeid, brukermedvirkning og gode overganger.

Vi savner imidlertid et tydeligere fokus på helsefremming og arbeid med å styrke helsekompetanse som en viktig satsing i dette arbeidet. I tillegg har vi spilt inn at barn som pårørende bør vektlegges som målgruppe.

Les mer i vårt høringsinnspill.

Les mer om veilederen og høringen på Helsedirektoratets nettsider.

  • Publisert: 14. desember 2022.
  • Sist oppdatert: 14. desember 2022.