Publisert

Ny administrativ rådgiver ved NK LMH

Hege Sjøvik

Det er en glede å ønske Hege Sjøvik velkommen som administrativ rådgiver ved NK LMH. Hun vikarierer for Siw Merete Paulsen, som har et års permisjon.

Hege er utdannet sykepleier og har en dobbel master i helseledelse og helseøkonomi fra Universitetet i Oslo (UiO) og Management Centre Innsbruck. Hun har erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten, har arbeidet med helsetjenesteforskning og administrasjon ved UiO og har hatt konsulentoppdrag ved Folkehelseinstituttet.

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) vil Hege ha det daglige ansvaret for det administrative arbeidet, samt arbeid knyttet til konferanser og andre arrangementer. I tillegg vil Hege være en støttespiller inn i flere av våre prosjekter.

– Hege har en svært spennende bakgrunn, og vi gleder oss til å samarbeide med henne i tiden fremover, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

  • Publisert: 10. september 2019.
  • Sist oppdatert: 10. september 2019.