Publisert

Kurs i helsepedagogikk testes ut

Et kunnskapsbasert kurs i helsepedagogikk skal nå testes ut i Trondheim kommune. NK LMH vil knytte følgeforskning til kurset for en helhetlig evaluering.

Kurset er basert på anbefalingene i den nylig publiserte «Håndbok i helsepedagogikk» og er en del av NK LMHs arbeid med å bidra til god kvalitet og likeverdig tilgang til kompetanseheving innen helsepedagogikk.

Kurset går over fem dager og gjennomføres i september og oktober. Kursledere er spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve og brukerrepresentant Torild Hille Lokøen. Deltakerne på kurset er fagpersoner og brukerrepresentanter som har erfaring med lærings- og mestringsvirksomhet.

Spesialrådgiver og forsker Ann-Helen Henriksen er ansvarlig for følgeforskningen og kvalitetsutviklingsarbeidet. Hun vil være observatør på kursdagene. Sammen med spesialrådgiver Kari Hvinden vil Ann-Helen også gjennomføre fokusgruppeintervjuer i etterkant av kurset. Et sentralt tema vil være muligheter og barrierer for anvendelse av tillært kunnskap i egen praksis.

Del av et større arbeid

Erfaringene fra prosjektet i Trondheim vil være et viktig bidrag inn i arbeidet med å utvikle og gjennomføre et kurslederkurs i helsepedagogikk. Kurslederkurset vil bli gjennomført som en pilot i Helse Midt før det kompetansehevende tilbudet rulles ut nasjonalt.

På bildet (f.v.): Ann-Helen Henriksen, Kari Hvinden og Hilde Blindheim Børve. Torild Hille Lokøen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

  • Publisert: 10. september 2019.
  • Sist oppdatert: 10. september 2019.