Publisert

Ny bok fra NK LMH-forsker

André Vågan som er seniorforsker ved NK LMH, har gitt ut boka Forskningsbasert utdanning?.

André Vågan og Svein Kyvik.
André Vågan (til venstre) og Svein Kyvik med boka Forskningsbasert utdanning? som ble lansert forrige uke. Foto: Kjersti Lassen, Høgskolen i Oslo og Akershus.

I boka Forskningsbasert utdanning? diskuterer forfatterne spørsmål som:

  • Hva menes egentlig med forskningsbasert utdanning?
  • I hvilken grad er profesjonsutdanningene forskningsbaserte?
  • I hvilken grad bør profesjonsutdanningene være forskningsbaserte?

Relevant kompetanse for de som skal jobbe med lærings- og mestringstilbud

– Et sentralt tema i boka er hvorvidt og hvordan profesjonsstudenter, deriblant sykepleierstudenter, lærer å finne, lese og vurdere relevansen av forskningslitteratur for egen praksis. Sykepleierutdanningen legger stor vekt på utviklingen av slik kompetanse. Denne kompetansen er generelt viktig for flere yrkesgrupper i helsetjenesten også når de skal planlegge, gjennomføre og evaluere lærings- og mestringstilbud for brukere og pasienter som langvarige helseutfordringer, sier André Vågan.

Resultat av arbeid ved HiOA

André Vågan er nå seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Han var tidligere forsker ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og boka er et resultat av arbeidet hans der.

Han har gitt ut boka sammen med Svein Kyvik fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Se også:
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus om å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger og å styrke fokuset på helsepedagogikk i disse utdanningene.
Les mer

  • Publisert: 22. september 2014.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2020.