Publisert

Ny brosjyre om SMIL

Brosjyren om lærings- og mestringstilbudet SMIL har nå fått ny drakt og oppdatert innhold. SMIL – styrket mestring i livet retter seg først og fremst til de som jobber i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, og den formidler viktigheten av at pårørende barn og unge får støtte til å håndtere hverdagen.

Her kan du laste ned brosjyren.

Om SMIL
SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud som ble utviklet for barn og unge med foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer. Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som ledet dette arbeidet i samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialist- og kommunehelsetjenesten.

I dag ser vi at det er større bredde i hva familiene som deltar på SMIL strever med. Tilbudet kan tilpasses lokalt og orienteres mot både psykiske og somatiske helseutfordringer.

NK LMH har siden 2014 driftet et nasjonalt nettverk for alle som har etablert, eller vil etablere, SMIL-tilbud i kommune eller helseforetak, i samhandling mellom helseforetak og kommune eller i interkommunalt samarbeid. Les mer om SMIL-nettverket her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 9. september 2016.
  • Sist oppdatert: 29. juni 2020.